top of page

Ontmoeting over "Innerlijk kind"

Gespreksthema: Wat merken wij in het dagelijks leven van ons innerlijk kind?

  • 2 hours
  • 15 euro
  • Noordereinde

Beschrijving van de dienst

Een ontmoeting met Ranjana Wiersema, van therapiepraktijk Karuna, waar zij mensen begeleidt die een opvoeding hadden waarvan zij het idee hebben dat deze hen als volwassene nog teveel beïnvloedt. "Wat merken wij in het dagelijks leven van ons innerlijk kind?" Dit is een vraag die ons eigenlijk nooit wordt gesteld. Waarschijnlijk zou je de vraag beantwoorden met een wedervraag: ”Wat is dat, een ’innerlijk kind’? Op internet kun je o.a. lezen: ”Je innerlijk kind is een weerslag van de manier waarop je werd geboren, samen met ervaringen die je opdeed in de eerste zes à zeven jaar van je leven.” Wat houdt dit in? In het kort: een mens reageert op het geleerde in zijn/haar/hun verleden. Bij alle interactie tussen de mens en situaties waarin hij/zij/hen verkeert, wordt vertrouwd op vroeger opgedane ervaringen en de daaruit getrokken conclusies. Iedereen, zonder uitzondering, heeft een mega-klus geklaard waar het gaat over alles waarnemen, interpreteren, openstaan voor alternatieven, communiceren, risico nemen, met nog veel meer wat daarbij meekomt. We kunnen rustig zeggen dat we in die periode van ons leven met z’n allen het beste uit onszelf gehaald hebben. Na die tijd maakten wij ons langzaam los van de omgeving waarin we dit fundament van ons leven vormden. We begonnen te beseffen dat de wereld meer is dan de mini-versie daarvan ’thuis’. Onze oorspronkelijke nieuwsgierigheid werd uitgedaagd door o.a. onderwijs, vriendschappen met mensen die niet deel uitmaakten van het gezin waarin we opgroeiden, en internet. Het hele gezin moest leren omgaan met de nieuwe invloeden van buiten, en zich daarbij aanpassen. Daardoor ontstond een dynamiek die ervoor zorgde dat onder invloed van nieuwe ervaringen en daaruit getrokken conclusies stap voor stap onze identiteit veranderde, op weg naar nieuwe leefvormen. Zoals schoolopleiding, het studentenleven, werk vinden, loopbaanopbouw, hobby’s, partnerkeuze en eventueel gezinsvorming. Wat wij als jong volwassenen in dit nieuwe deel van ons leven meenamen, zijn de herinneringen die we hebben van de opvoeding in onze vroege jeugd. Deze herinneringen vormen het ”innerlijk kind”. Ieder heeft een uniek innerlijk kind. Het is altijd in contact met ons. Daarover gaan we het hebben tijdens onze ontmoeting.


Aankomende sessies


Contactgegevens

  • Noordereinde 68, 's-Graveland, Nederland

    0611414526

    Gratefullivingshop@gmail.com

bottom of page